Välkommen!

Vår Frälsares församling är en katolsk församling i centrum av Malmö och har ca. 7800 medlemmar. Församlingen är som en mosaik av olika språk och kulturer. I denna mening speglar vår församling på ett konkret sätt hela Kyrkans natur och väsen; nämligen det att hon är allmän och allomfattande (”katolsk”). Vår Kyrka är också den Kyrka som har bevarat Jesu lära  hel och fullständig (”katolsk” i dess andra betydelse).

Kyrkoårets agenda

brod
 18 SÖNDAGEN ≫UNDER ÅRET≪

2 augusti

2 Mos 16:2–4, 12–15
{Ps 78:3–4, 23–25, 54}
Ef 4:17, 20b–24
Joh 6:24–35


 RENOVERING AV SKOLSALARNA

ÄNTLIGEN är det dags att förnya våra undervisningslokaler. Inför höststarten planeras ommålning, uppfräschning och inköp av nya möbler som är anpassade för dagens ändamål, den viktiga katekesundervisningen för församlingens barn och ungdom samt för de olika församlingsgrupperna. Behållningen från Julmarknaden 2013 öronmärktes för denna upprustning men detta belopp kommer att täcka cirka hälften av den beräknade kostnaden.

 Vi behöver alltså mer pengar och du kan hjälpa till!

Stöd gärna renovering och inköp av nya inventarier till våra undervisningssalar!

Köp en skolbänk, en stol eller något annat. Du bestämmer priset! Eller bara ge ett bidrag. Vi är tacksamma för allt. Det finns ca 50 skolbänkar (23 gröna, 25 blå) samt stolar och katederbord som vi nu måste ta farväl av. Dessa erbjuder vi nu Er kära församlingsmedlemmar mot ett valfritt bidrag, som helt kommer gå till att färdigställa salarna för oss alla och för kommande generationer. Vi riktar redan nu ett stort TACK till alla som önskar stödja detta projekt.

Vid intresse kontakta expeditionen.

skol


 För utförlig information gällande Katolska Kyrkan i Sverige följ länken nedan

sthlm