Vår Frälsares församling är en katolsk församling i centrum av Malmö och har ca. 7000 medlemmar. Församlingen är som en mosaik av olika språk och kulturer. I denna mening speglar vår församling på ett konkret sätt hela Kyrkans natur och väsen; nämligen det att hon är allmän och allomfattande (”katolsk”). Vår Kyrka är också den Kyrka som har bevarat Jesu lära hel och fullständig (”katolsk” i dess andra betydelse).

Välkommen till församlingen!

Evighetslampan, vilken visar på Kristi närvaro i tabernaklet.