Välkommen!

Vår Frälsares församling är en katolsk församling i centrum av Malmö och har ca. 7800 medlemmar. Församlingen är som en mosaik av olika språk och kulturer. I denna mening speglar vår församling på ett konkret sätt hela Kyrkans natur och väsen; nämligen det att hon är allmän och allomfattande (”katolsk”). Vår Kyrka är också den Kyrka som har bevarat Jesu lära  hel och fullständig (”katolsk” i dess andra betydelse).


Kyrkoårets agenda

Clean-Hands-Pure-Heart

22 SÖNDAGEN ≫UNDER ÅRET≪

30 augusti

5 Mos 4:1–2, 6–8
{Ps 15:2–4ab, 5}
Jak 1:17–18, 21–22, 27
Mark 7:1–8, 14–15, 21–23


Renovering av skolsalarna

Äntligen är vi igång med att förnya våra undervisningssalar! Inför höststarten kommer lokalerna att vara ommålade, uppfräschade och nya möbler kommer att installeras, så att den viktiga katekesundervisningen för församlingens barn och ungdomar samt de olika församlingsgruppernas aktiviteter kan lyftas till en mer ändamålsenligt nivå . Behållningen från Julmarknaden 2013 öronmärktes just för denna upprustning men detta belopp kommer endast att täcka hälften av den beräknade kostnaden. Stöd därför gärna renoveringen och inköpet av nya inventarier till våra undervisningssalar genom att ge ett bidrag som du till exempel kan lämna på expeditionen, Swisha eller betala in på vårt postgiro. Vi är tacksamma för allt!

Vid fler frågor kontakta expeditionen.


HT_15

 Information gällande:

Kurs 2015/16 för blivande konvertiter och andra som är intresserade av att lära om Katolska kyrkan.


 För utförlig information gällande Katolska Kyrkan i Sverige följ länken nedan

sthlm