Välkommen!

Vår Frälsares församling är en katolsk församling i centrum av Malmö och har ca. 7800 medlemmar. Församlingen är som en mosaik av olika språk och kulturer. I denna mening speglar vår församling på ett konkret sätt hela Kyrkans natur och väsen; nämligen det att hon är allmän och allomfattande (”katolsk”). Vår Kyrka är också den Kyrka som har bevarat Jesu lära  hel och fullständig (”katolsk” i dess andra betydelse).


Kyrkoårets agenda

PS

PALMSÖNDAGEN – PASSIONSSÖNDAGEN

29 mars

Palmprocession med biskop Anders Arborelius OCD i samband med högmässan

Mark 11:1-10 eller  Joh 12:12-16
 Jes 50:4-7
Ps 22
Fil 2:6-11
Mark 14:1-15:47

Stiftets fasteoffer

Här nedan kan du ta del av alla Påskens stora högtider:

Gudstjänster under Påsken 2015

images8KCDW9UC


Påskens Församlingsblad 2015 är nu färdigt och har distribuerats ut till våra församlingsbor. Ett nummer på nästan 30 sidor med både andlig, nyttig och spännande läsning!

FB_påsk_2015


 För utförlig information gällande Katolska Kyrkan i Sverige följ länken nedan

sthlm