Välkommen!

Vår Frälsares församling är en katolsk församling i centrum av Malmö och har ca. 7500 medlemmar. Församlingen är som en mosaik av olika språk och kulturer. I denna mening speglar vår församling på ett konkret sätt hela Kyrkans natur och väsen; nämligen det att hon är allmän och allomfattande (”katolsk”). Vår Kyrka är också den Kyrka som har bevarat Jesu lära  hel och fullständig (”katolsk” i dess andra betydelse).

____________________________________________________________________________

Kyrkoårets agenda

Oktober månad

ROSENKRANSMÅNADEN

rosary

Under denna månad kan en fullkomlig avlat erhållas då rosenkransbönens fem dekader bes i samband med ett besök i en kyrka, då en familj ber rosenkransen i det egna hemmet, då bönen bes i en ordenskommunitet eller då rosenkransen bes vid annat tillfälle då de troende samlas. (Enchiridion indulgentiarum ed. 1999, concessio 17.)

22 oktober

JPII Johannes Paulus II

Född som Karol Józef Wojtyła1920 i Wadowice, Polen.  Prästvigdes 1946. Hjälpbiskop av Kraków 1958 och 1964 ärkebiskop där. Karidnaldiakon av San Cesareo in Paltio 1967. Deltog i Andra Vatikankonciliet och i den konklav som valde Johannes Paulus I 1978. Valdes själv till påve 1978. Besökte Norden 1989 som förste påve sedan Hadrianus IV på 1150-talet. Redan långt före sin påvetid var Wojtyła en produktiv författare (även till dikter och skådespel) och var filosofiskt bildad med en personalistisk åskådning, påverkad av den tyske filosofen Max Scheler. Död 2 april 2005 i Palazzo Apostolico, Vatikanstaten. Begravd 8 april 2005. Hans stoft vilar i Peterskyrkans sidoaltare. 2007 offentliggjordes uppgiften att syster Marie-Simon-Pierre, en fransk nunna, uppgivit att hon den 2 juni 2005 helats från sin Parkinson av Johannes Paulus, två månader efter hans död. Johannes Paulus II saligförklarades den 1 maj 2011 och helgonförklarades sedan den 27 april 2014.

Se även länken:

Påven Johannes Paulus II besöker Sverige och håller en mässa för nordiska ungdomar i Vadstena.

 _______________________________________

För utförlig information gällande Katolska Kyrkan i Sverige se länken nedan

SKS