Välkommen!

Vår Frälsares församling är en katolsk församling i centrum av Malmö och har ca. 7800 medlemmar. Församlingen är som en mosaik av olika språk och kulturer. I denna mening speglar vår församling på ett konkret sätt hela Kyrkans natur och väsen; nämligen det att hon är allmän och allomfattande (”katolsk”). Vår Kyrka är också den Kyrka som har bevarat Jesu lära  hel och fullständig (”katolsk” i dess andra betydelse).


Kyrkoårets agenda

images078PA3DK

1 mars

ANDRA SÖNDAGEN I FASTAN

1 Mos 22:1–2, 9a, 10–13, 15–18
{Ps 116:10, 15–19}
Rom 8:31b–34
Mark 9:2–10

rek1

Herdabrev för fastan 2015 –

Omvänd er och vägra hata, Guds rike är nära!

1ar

Korsvägsandakt under fastan – fredagar kl. 17.30


 För utförlig information gällande Katolska Kyrkan i Sverige följ länken nedan

sthlm