Välkommen!

Vår Frälsares församling är en katolsk församling i centrum av Malmö som har uppemot 8500 medlemmar. Församlingen är som en mosaik av olika språk och kulturer. I denna mening speglar vår församling på ett konkret sätt hela Kyrkans natur och väsen; nämligen det att hon är allmän och allomfattande (”katolsk”). Vår Kyrka är också den Kyrka som har bevarat Jesu lära  hel och fullständig (”katolsk” i dess andra betydelse).


Kyrkoårets agenda

FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT

Söndagen inleder årgång C

29 november

Jer 33:14-16
Ps 251
Thess 3:12-4:2
Luk 21:25-28, 34-36  eller  Luk 19:28-40

Kollekt för stiftets karitativa arbete


Reträtt_advent_2015_hs


För utförlig information gällande Katolska Kyrkan i Sverige följ länken nedan

sthlm