Välkommen!

Vår Frälsares församling är en katolsk församling i centrum av Malmö och har ca. 7800 medlemmar. Församlingen är som en mosaik av olika språk och kulturer. I denna mening speglar vår församling på ett konkret sätt hela Kyrkans natur och väsen; nämligen det att hon är allmän och allomfattande (”katolsk”). Vår Kyrka är också den Kyrka som har bevarat Jesu lära  hel och fullständig (”katolsk” i dess andra betydelse).


JulmarknadNikolausfest för barnen söndagen den 7 december

ornament


Kyrkoårets agenda

23 november

 KK

Kristus Konungens Dag

Fest

Kyrkan firar Kristus Konungens dag den sista söndagen, den 34:e söndagen under året. Det var Fransiscanordern som bidrog till att skapa denna fest och utvidga den till den universella kyrkan, och det var påven Pius XI som införde denna fest i liturgin 1925.  Vi ärar Kristus som universums konung genom att upphöja honom i våra hjärtan och låta honom ta kontroll över våra liv. Denna högtid är en inbjudan till alla som har makt eller myndighet i regeringen, genom offentliga befattningar, i skolor eller i familjen att använda den för att tjäna Jesus. Låt oss rannsaka våra egna samveten och ställa oss följande frågor: Använder vi vår gudagivna myndighet för att tjäna andra? Använder vi den för att bygga ett rättvisare samhälle snarare än att stärka våra egna egon? Låt oss avsluta kyrkoåret och fira denna högtid genom att be Fadern att hjälpa oss att tjäna Konungarnas Konung, Jesus Kristus.

Kristus Konung, välsigna oss alla.


För utförlig information gällande Katolska Kyrkan i Sverige följ länken nedan

sthlm